แท็ก "Moka Express"

‘Bialetti’ พลิกโฉมธุรกิจ จับจังหวะ ‘จิบ’ คนรุ่นใหม่

“MOKA POT” หนึ่งในไอคอนดังระดับโลกของอิตาลี ที่ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจกาแฟเท่านั้น แต่เป็นเสมือนสัญลักษณ์หน้าตาของประเทศ ผ่านมาหมดในอายุกว่า 100 ปี จากจุดสูงสุดสู่ความตกต่ำถึงขั้นไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงาน สู่การพลิกฟื้นธุรกิจจากวิกฤติกลับมามีชีวิต