ป่าสนและขุนเขา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ เชียงใหม่

วันนี้กระปุกท่องเที่ยวจะพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ดื่มด่ำกับอากาศที่เย็นสบายและชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ

ป่าสนและขุนเขา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ เชียงใหม่

 ป่าสนและขุนเขา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ เชียงใหม่

เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก มูลนิธิโครงการหลวง

วันนี้กระปุกท่องเที่ยวจะพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ เพราะสถานที่แห่งนี้มีป่าสนธรรมชาติผืนใหญ่ที่สุดของประเทศ อีกทั้งเพื่อน ๆ ยังจะได้ดื่มด่ำกับอากาศที่เย็นสบาย ชื่นชมความงดงามทางธรรมชาติ ทั้งขุนเขา ป่าไม้ และน้ำตก รวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านอีกด้วย นั่นแน่ ! เริ่มอยากไปเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์กันแล้วใช่ไหมล่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ตามเราเข้าไปเที่ยวกันเลยค่ะ

ความเป็นมา

เมื่อ พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์ ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่ ตลอดจนเส้นทางคมนาคมก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์และหมู่บ้านใกล้เคียง จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์" ขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ มีพื้นที่รับผิดชอบ 153,592 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 19 หมู่บ้าน และพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 หมู่บ้าน ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) จำนวน 1,823 ครัวเรือน ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าสนและป่าเต็งรังขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 960 เมตร


กิจกรรมการท่องเที่ยว

สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ก็มีให้เลือกทำหลากหลายตามความชอบ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชมแปลงสาธิตผักและผลไม้เมืองหนาว เช่น บ๊วย พลับ พลัม สาลี่ ฯลฯ

ชมแปลงสาธิตผักและผลไม้ของชาวกะเหรี่ยง

ชมแปลงผักเกษตรพืชผักหลากหลายสีภายในศูนย์ฯ เช่น แรดิชชิโอ (Radicchio), สวิสชาร์ด, ฟักทองมินิ และกระเทียมต้น ฯลฯ

ชมงานส่งเสริมปศุสัตว์บนพื้นที่สูง เช่น กระต่าย, กวาง, ไก่หลากหลายสายพันธุ์ และแพะ ฯลฯ


 ป่าสนและขุนเขา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ เชียงใหม่


การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ชมความงามของป่าสนอายุกว่าร้อยปี ถือเป็นป่าสนเขาธรรมชาติผืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีทั้งสนสองใบและสนสามใบ ซึ่งมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 ชมป่าสนสองใบ เป็นป่าสนธรรมชาติ มีกล้วยไม้ป่าและนกประจำถิ่นหลายชนิดอยู่ห่างจากศูนย์ฯ 3 กิโลเมตร (เส้นทางรถประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าอีก 2 กิโลเมตร) เส้นทางที่ 2 ชมป่าสนสามใบ มีพรรณไม้ป่าและนกหายากหลายชนิด เป็นทางเดินเท้าห่างจากศูนย์ฯประมาณ 1 กิโลเมตร

 ป่าสนและขุนเขา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ เชียงใหม่

 ป่าสนและขุนเขา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ เชียงใหม่

ชมนาป่าสนมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของวัดจันทร์

ชมแปลงดอกไม้ภายในศูนย์ เช่น ดอกไฮเดรนเยีย และดอกกระเจียว

จุดชมวิวทะเลหมอก อยู่ช่วงต่อระหว่างบ้านเด่น อำเภอกัลยานิวัฒนา กับบ้านห้วยตอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

น้ำตกห้วยฮ่อม เป็นน้ำตกที่เป็นกิ่วน้ำ (ตาน้ำ) ของลำน้ำแม่แจ่มและลำน้ำปาย มีทิวทัศน์ร่มรื่น

ชมต้น หยาดน้ำค้าง ซึ่งเป็นพืชที่กินแมลงและมีต้นที่สวยงาม

อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน มีภูมิทัศน์โดยรอบเป็นป่าสนสวยงาม


การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชมวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอ ซึ่งจะนิยมแต่งกายในชุดชนเผ่าในวันเช่นตย์และวันพระ ชมการทอผ้ากี่เอว และเครื่องดนตรีของชาวกะเหรี่ยง

ประเพณีการเลี้ยงผี ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการขอขมา และขอพรจากผีเจ้าบ้านเจ้าเมืองให้ทำกิจการงานสำเร็จ

พิธีมัดมือ เป็นพิธีทำบุญเรียกขวัญแก้สมาชิกในหมู่บ้าน จัดขึ้นปีละ 1-2 ครั้ง

พิธีเลี้ยงแก้บน จัดขึ้นเพื่อปัดเป่าทุกข์ให้แก่ผู้ป่วย

พิธีต้อนรับแขกจากชาสูตรเฉพาะ โดยผสมเกลือลงในน้ำชาเล็กน้อย

ป่าสนและขุนเขา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ เชียงใหม่

ชมโบสถ์เรย์แบนที่มีลักษณะแปลกตา ตั้งอยู่ในเขตวัดจันทร์ ทั้งนี้ วัดบ้านจันทร์ เป็นวัดที่สันนิฐานว่ามีอายุเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยละว้า (ลั๊วะ) ที่อพยพมาจากเชียงใหม่เมื่อ 300 ปี ก่อน ต่อมาได้รับการค้นพบและบูรณะครั้งแรกในสมัยที่ครูบาศรีวิชัยธุดงค์ผ่านมาในบริเวณวัดจันทร์ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นป่าขึ้นรกร้างจึงได้แรงศรัทธาจากชาวบ้านช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุใหม่ โดยการสร้างซ่อมแซมหุ้มทับพระธาตุองค์เดิม เป็นวัดที่สำคัญของชุมชนชาวกะเหรี่ยงพุทธ ซึ่งประดิษฐานพระสิงห์

พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุมากว่า 300 ปี และที่นี่ยังสามารถชมวิวของหมู่บ้านได้อีกด้วย

ของฝากของที่ระลึก

งานหัตถกรรมชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง เช่น ผ้าทอ ผ้าปัก เครื่องจักสาน ฯลฯ

พืช ผัก ผลไม้เมืองหนาวตามฤดูกาล


 ป่าสนและขุนเขา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ เชียงใหม่


ที่พัก

บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 4 หลัง พื้นที่กางเต็นท์ใต้ร่มเงาต้นสน บริการเช่าเต็นท์และถุงนอน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบำรุงพื้นที่ สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 053-31 8325, 084-365-5465

โฮมสเตย์ จำนวน 2 หลัง

ที่พักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ติดต่อจองที่พัก โทรศัพท์ 053-24 9349 หรือสอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 053-317606, 086-181-3388

ร้านอาหาร

ภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถสั่งรายการอาหารล่วงหน้าสำหรับหมู่คณะ นักท่องเที่ยวสามารถประกอบอาหารเองได้ โดยสั่งวัตถุดิบทั้งผักและเนื้อสัตว์จากศูนย์ฯ นอกจากนี้ บริเวณหมู่บ้านยังมีบริการร้านอาหารไว้คอยให้บริการ

การเดินทาง

เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่ไปอำเภอแม่ริม เลี้ยวซ้ายที่อำเภอแม่ริม ต่อไปอำเภอสะเมิง ต่อเนื่องสายสะเมิง-วัดจันทร์ อีกประมาณ 93 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ 154 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นดินลูกรังบางช่วง เส้นทางนี้มีบริการรถโดยสารประจำทางต้นทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ขึ้นที่ตลาดวโรรส

เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่-แม่แตง ก่อนถึงตลาดแม่มาลัย-อำเภอปาย ประมาณ 2-3 กิโลเมตร จะมีเส้นทางเลี่ยงเมืองตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 หรือจะไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้น 1095 ได้ที่ตลาดแม่มาลัยต่อไปอำเภอปายก็ได้เช่นกัน ก่อนถึงอำเภอปาย 12 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางไปวัดจันทร์ให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่เส้น 1265 ไปจนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ถนน 1349 ขับตรงไปเรื่อย ๆ จะเห็นป่าสน ศูนย์ฯ จะอยู่ทางด้านขวามือ สภาพเส้นทางจะดีกว่าเส้นทางแรก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ บ้านเด่น หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130 โทร 053-318-325, 084-365-5465

วัดจันทร์ แกลลอรี่ หัตถกรรมชุมชน ของที่ระลึกจากปกาเกอะญอ โทรศัพท์ 083-321 0302แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก
คุณกำลังดู: ป่าสนและขุนเขา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ เชียงใหม่

หมวดหมู่: ภูเขา

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด