เรื่องน่ารู้วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และวิธีไหว้องค์เทวราชเนรมิต

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ชวนไปกราบขอพรพระพุทธเทวราชปฎิมากร ไหว้องค์เทวราชเนรมิต ขอพรให้สมปรารถนาดั่งใจหวัง ทำบุญปล่อยปลา ถวายสังฆทาน พร้อมชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม

เรื่องน่ารู้วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และวิธีไหว้องค์เทวราชเนรมิต
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร วัดเก่าแก่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษมและแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยสายบุญและสายมูนิยมไปถวายผ้าไตรและกราบขอพรพระพุทธเทวราชปฎิมากร โดยเฉพาะการไปสักการะองค์เทวราชเนรมิต หรือเทพทันใจประจำวัด ซึ่งมีความเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานอะไรมักสมหวังดังใจตามต้องการ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล) รวมถึงมีสถาปัตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง และโบราณสถานให้ได้เที่ยวชมมากมาย วันนี้เราเลยจะพาไปทำความรู้จักกับพระอารามหลวงแห่งนี้ให้มากขึ้นกัน
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ภาพจาก : Denis Costille / Shutterstock.com

ไหว้พระกรุงเทพฯ
วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ตั้งอยู่ที่ไหน

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. 9) เป็นเจ้าอาวาส เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ประวัติวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

วัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นวัดราษฎร์ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดสมอแครง” เล่ากันว่าเพราะมีต้นสมอร่องแร่งมาก บ้างก็สันนิษฐานว่า “สมอ” เพี้ยนมาจากคำว่า “ถมอ” (ถะมอ) เป็นภาษาเขมรแปลว่า “หิน” วัดนี้คงเรียกกันครั้งแรกว่า “ถมอแครง” ซึ่งแปลว่า “หินแกร่ง” สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ต่อมาสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหลวงพิทักษ์มนตรี พระโอรสของสมเด็จพระศรีสุดารักษ์ ซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีของรัชกาลที่ 1 (ต้นสกุลมนตรีกุล) ทรงบูรณะต่อ โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระพิทักษเทเวศร์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 (ต้นราชสกุลกุญชร) ทรงอุปถัมภ์ เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงคฤทธิ์ พระโอรสทรงอุปถัมภ์ต่อ หลังจากนั้นเจ้านายผู้สืบสกุลกุญชรให้ความอุปถัมภ์โดยลำดับ ครั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสถาปนาเป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า “วัดเทวราชกุญชร” โดยคำว่า “เทวราช” แปลว่า “พระอินทร์” มานำหน้าพระนามของพระองค์เจ้ากุญชร ซึ่งแปลว่า “ช้าง” รวมความแล้วแปลว่า “ช้างพระอินทร์” ปัจจุบันกรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญ

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ภาพจาก : aquatarkus / Shutterstock.com

สิ่งน่าสนใจในวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ภายในวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร มีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
 • พระอุโบสถ ถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีรูปทรงคล้ายกับพระอุโบสถวัดพระแก้ว ผนังพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านข้างทั้ง 2 ด้าน เหนือช่องหน้าต่างเขียนภาพเหตุการณ์ตอนเหล่าเทพยดามาชุมนุมกัน ภายในประดิษฐาน “พระพุทธเทวราชปฏิมากร” พระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4.35 เมตร สูงตั้งแต่ทับเกษตรถึงยอดเปลวรัศมี 5.65 เมตร ฝีมือช่างสมัยทวารวดี เป็นองค์ประธาน นิยมถวายผ้าไตรแทนดอกไม้ธูปเทียน เพราะเชื่อว่าจะสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในการกราบขอพรเป็นเท่าทวีคูณ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ภาพจาก : ultrapok / Shutterstock.com

 • หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ประดิษฐานอยู่ภายในพระมณฑปจตุรมุข อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดแสดงพุทธศิลป์ เช่น พระพุทธรูปเก่าโบราณ และรอยพระพุทธบาทไม้ประดับมุก เป็นต้น ผู้คนนิยมไปกราบไหว้บูชา
 • หอพระรัตนตรัย สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
 • ศาลารายสุชาดา สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ใช้เป็นสถานที่สวดมนต์และปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
 • ศาลารายเภาลีนา สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ใช้เป็นสถานที่สวดมนต์และปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
 • พระวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ทำด้วยทองเหลืองลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว สูง 43 นิ้ว จำนวน 9 องค์
 • อาคารเทวราชธรรมศาลา อาคารทรงไทยตรีมุข 2 ชั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหาวชิราลงกรณ ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว มาประดิษฐานประจำพระแท่นบุษบกภายในอาคารหลังนี้
 • อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ มวก. อาคารทรงปั้นหยาประยุกต์ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2555 ภายในประดิษฐาน “พระพุทธดาวดึงส์เทวราช” พระยืนปางอุ้มบาตร และ “พระพุทธจักรพรรดิ” พระพุทธรูปโบราณยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น
 • อาคารเทวราชกุญชร อาคารทรงปั้นหยาประยุกต์ 2 ชั้น มีอายุกว่า 100 ปี ปัจจุบันเป็นอาคารอนุรักษ์
 • อาคารเทวราชธรรมสภา อาคารทรงปั้นหยาประยุกต์ มีอายุกว่า 100 ปี ปัจจุบันเป็นอาคารอนุรักษ์
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ภาพจาก : Sombat Muycheen / Shutterstock.com

 • พิพิธภัณฑ์สักทอง อาคารที่มีลักษณะทรงปั้นหยาประยุกต์ 2 ชั้น ใช้เสาไม้สักทองทั้งหลัง ขนาดเสา 2 คนโอบ มีอายุกว่า 400 ปี ด้านนอกประดิษฐานประติมากรรม “พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ” หล่อสัมฤทธิ์ ส่งนภายในจัดแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งเท่าพระองค์จริงของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ และพระอริยสงฆ์ชื่อดังมากมาย นอกจากนี้ยังประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ภาพจาก : napat intaroon / Shutterstock.com

คาถาบูชาพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

(นะโม 3 จบ)

เอราวะโณ นามะ เทวะราชะกุญชะโร มะหาเตโช โหติ มะหายะโส

มะหัพพะโส มะหิทธิโก มะเหสักโข อิมินา สักกาเรนะ ตัง เอราวะณัง

นามะ เทวะราชะกุญชะรัง ปูเชมิฯ

อธิษฐานขอพร

เอราวะฯณัสสะ นามะ เทวะราชะกุญชะรัสสะ อานุภาเวนะ

สัพพะสิทธิ ภะวะตุ เมฯ

ด้วยอานุภาพของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ขอความสำเร็จทุกประการ จงมีแก่ข้าพเจ้าฯ
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ภาพจาก : Sombat Muycheen / Shutterstock.com

 • องค์เทวราชเนรมิต หรือที่เรียกกันว่า เทพทันใจ วัดเทวราชกุญชร ประติมากรรมองค์เทวราชเนรมิต ประกาศิตดลใจ ปกเกล้าคุ้มภัย อธิษฐานดั่งใจ สำเร็จสมปรารถนา ความสูง 1.50 เมตร เป็นองค์เทพประจำวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เทเทองเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 15.19 น. และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นหน้าอาคารเทวราชธรรมสถิต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.19 น. ประดิษฐานหน้าอาคารเทวราชธรรมสถิต อาคารทรงปั้นหยาประยุกต์ 3 ชั้น ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พ.ศ. 2554
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ภาพจาก : Sombat Muycheen / Shutterstock.com

วิธีขอพรองค์เทวราชเนรมิต วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

คาถาบูชาองค์เทวราชเนรมิต

อะหัง วันทามิ เทวะราชะนิมมิตัง
อิจฉิตัง ปัตถิตัง มัยหัง
ชิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ

จากนั้นนำธนบัตรจำนวน 2 ใบ ม้วนเข้าด้วยกันแล้วสอดเข้าที่มือองค์เทวราชเนรมิต อธิษฐานตามความปรารถนา (เพียง 1 ข้อ) แล้วเอาหน้าผากแตะที่นิ้วชี้เทวราชเนรมิต จากนั้นนำธนบัตรใบหนึ่งใส่ตู้บริจาค ส่วนอีกใบหนึ่งประทับยันต์องค์เทวราชเนรมิตนำกลับไปติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคล

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ภาพจาก : Athawit Ketsak / Shutterstock.com

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ปล่อยปลา

พุทธศาสนิกชนที่มาไหว้พระ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร แล้วอยากทำบุญปล่อยปลา บริเวณศาลาท่าน้ำจะมีพื้นที่สำหรับปล่อยปลา เลี้ยงปลา สร้างทานบารมีได้
วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เดินทาง

 • รถยนต์ จากทางด่วนยมราช ตรงเข้าถนนพิษณุโลก เมื่อเข้าสู่ถนนพิษณุโลก สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ

1. จากถนนพิษณุโลก ให้เลี้ยวขวาที่สี่แยกพาณิชยการ เข้าถนนพระราม 5 ให้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา ตรงไปยังวัดเทวราชกุญชร
2. จากถนนพิษณุโลก ให้เลี้ยวขวาที่แยกมิสกวัน เข้าถนนราชดำเนิน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา ตรงไปยังวัดเทวราชกุญชร
3. จากถนนพิษณุโลก ให้เลี้ยวขวาที่แยกวังแดง เข้าถนนราชสีมา ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา ตรงไปยังวัดเทวราชกุญชร ทั้งนี้ ภายในวัดมีที่จอดรถให้

 • รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 3, 9, 16, 30, 32, 33, 49, 64 และ 65
 • ทางเรือ : ขึ้นเรือที่ท่าน้ำเทเวศร์ วัดเทวราชกุญชรจะอยู่ซ้ายมือ
 • ที่ตั้ง : เลขที่ 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • โทรศัพท์ : 0-2281-2430
 • Email : [email protected]
 • Facebook : วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ออนไลน์
 • LINE Official : @watdevaraj
นี่เป็นเพียงเรื่องราวน่าสนใจเพียงบางส่วนของวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เท่านั้น เอาเป็นว่าหากมีโอกาสก็อย่าลืมไปไหว้พระ ทำบุญ และชมโบราณสถานที่งดงามต่าง ๆ กันนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ไหว้พระกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ไหว้พระกรุงเทพฯ แจกพิกัด 20 วัด ทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี

เปิดลิสต์ 25 วัดดังที่สายมูไม่ควรพลาด ขอพรเรื่องอะไรแล้วปัง ไปดูกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : watdevaraj.org, เฟซบุ๊ก วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร, เฟซบุ๊ก วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ออนไลน์, thai.tourismthailand.org

คุณกำลังดู: เรื่องน่ารู้วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และวิธีไหว้องค์เทวราชเนรมิต

หมวดหมู่: เที่ยวกรุงเทพ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด