แท็ก "Robotics"

โลกของ "กาแฟ" ยุคใหม่ "หุ่นยนต์บาริสต้า" อาจเป็นเด็กเสิร์ฟแห่งอนาคต

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ทำให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเริ่มเข้าสู่ยุคของการใช้ "หุ่นยนต์" มาทำงานแทนมนุษย์ ที่เห็นได้ชัดก็คือ “หุ่นยนต์เด็กเสิร์ฟ” และ ”หุ่นยนต์ชงกาแฟ”!