แท็ก "ROD DEE DET AUU"

‘รสดีเด็ด’ เจน 3 สูตรดั้งเดิม 'การรักษาของเดิมใหัคงอยู่ยากกว่าทำของใหม่'

ชื่อ “รสดีเด็ด” แค่เอ่ยปากก็นึกถึง “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ” กลิ่นซุปเนื้อลอยมาในมโน... จะเล่นเส้นใส่เนื้อสด เนื้อเปื่อย ลูกชิ้นเนื้อ หรือเกาเหลาหม้อไฟกับข้าวเปล่า ปรุงรสด้วยพริกน้ำส้มกับพริกป่นคั่วสด นึกไปก็หิวไป...