แท็ก "Sindhorn Kempinski"

Food Delivery by ‘สินธร เคมปินสกี้’

ช่วง ล็อกดาวน์ กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้อง ร้านอาหารน้อยใหญ่พากันปรับตัวพร้อมบริการในรูแบบของ Food Delivery ล่าสุด โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ส่ง ฟู๊ดเดลิเวอรี่ บาย สินธร เคมปินสกี้ (Food Delivery by Sindhorn Kempinski) เพิ่มช่องทางความอร่อยถึงบ้าน