แท็ก "SSC"

‘บางโฉลงโมเดล’ ต้นแบบชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่ของ ‘การเคหะแห่งชาติ’

จากความสำเร็จหนึ่งสู่แรงผลักดันการพัฒนาต่อ “บางโฉลง” ชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของ “การเคหะแห่งชาติ” ที่กำลังผนึกภาคีสำคัญ เดินหน้าเสริมแกร่งโครงการ (Smart and Sustainable Community for Better Well - being : SSC)

สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับรัสเซีย รู้ไว้วางแผนเที่ยวรัสเซียได้ด้วยตัวเองสบายมาก

ก่อนวางแผนไปเที่ยวรัสเซีย ลองมาดูเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรัสเซีย การเตรียมตัวเที่ยวรัสเซีย และเกร็ดเล็กน้อยเพื่อให้การเที่ยวรัสเซียง่ายขึ้นได้เลยที่นี่