แท็ก "Wine in Love"

ชิมไวน์นานาชาติ...ราคาแพงสุดกู่จนถึงไวน์ซูเปอร์มาร์เก็ต

ต้นปี 2564 กิจกรรมด้านการกิน-ดื่มเริ่มจัดขึ้นบ้าง โดยเฉพาะงาน “ไวน์ เทสติ้ง” (Wine Tasting) แต่เมื่อเกิดระบาดรอบ 3 เดือนเมษายน 2564 กิจกรรมหลายอย่างแทบเป็นศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์...

ชิม 12 ไวน์ จากหลายชาติ

‘ธุรกิจไวน์’ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ ‘โควิด-19’ โดยเฉพาะในส่วนที่มีบริการในร้านอาหาร แต่มีร้านขายไวน์ชื่อ ‘ไวน์ อิน เลิฟ ( Wine in Love)’ เปิดขึ้นมาท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่ อย่างไรก็ดีก็ขอแนะนำ 12 ไวน์พิเศษจากหลายชาติ