เยือนวังบางขุนพรหม ชมความงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุนับ 100 ปี

เยือนวังบางขุนพรหม ชมความงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุนับ 100 ปี
วังบางขุนพรหม

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม, เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย

วังบางขุนพรหม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ นอกจากสถาปัตยกรรมยุโรปอันงดงามแล้ว ปัจจุบัน วังบางขุนพรหม ยังเป็น พิพิธภัณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้

หากในช่วงวันหยุดนี้ยังไม่มีโปรแกรมเดินทางไปที่ไหน กระปุกท่องเที่ยวขอเสนอ วังบางขุนพรหม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอายุนับ 100 ปี ที่ตั้งอยู่บนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นอกจากจะความวิจิตรตระการตาของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปแล้ว ที่นี่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์เงินตราไทยนับตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน

วังบางขุนพรหม

สำหรับความเป็นมาของวังบางขุนพรหมนั้น สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานที่ดินนี้แก่พระราชโอรส นามว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ทูลกระหม่อมบริพัตรของชาววังบางขุนพรหม) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2442 เพื่อใช้เป็นที่ประทับ และยังเป็นสถานที่จัดงานสโมสรสันนิบาต ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหลายครั้ง นอกจากนี้ ยังใช้เป็นที่จัดงานสังสรรค์ของพระบรมวงศานุวงศ์และเป็นสถานที่ให้ครูชาวต่างประเทศใช้จัดสอนวิชาต่าง ๆ ให้กับพระธิดาและเจ้านายฝ่ายในของวังอื่น ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีชื่อเรียกกันในสมัยนั่นว่า บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้

วังบางขุนพรหม

ลักษณะสถาปัตยกรรมวังบางขุนพรหมพบว่าเป็นโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน ผนังรับน้ำหนัก มีโครงสร้างหลังคาไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยกระเบื้องว่าว หลังคาเป็นทรงมังซาร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นหลังคาสองชั้นซ้อนกันโดยมีความลาดของหลังคาแต่ละชั้นไม่เท่ากัน หลังคาชั้นล่างมีหน้าต่างเล็ก ๆ อย่างที่เรียกว่า ดอร์เมอร์ ยื่นออกจากหลังคาห่างกันเป็นระยะเท่า ๆ กัน ขณะที่ตัวตำหนักใหญ่ตกแต่งด้วยผนังปูนปั้นด้วยลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในสมัยที่แตกต่างกัน โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบบาโรกและโรโกโกเป็นอิทธิพลหลักในการออกแบบ ดังที่เห็นได้จากลักษณะของหน้าบันและผนังภายนอกอาคาร รวมถึงหอกลมทางด้านทิศใต้ที่มีลักษณะโค้ง และผนังด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นเส้นโค้งเว้าเข้าและนูนต่อเนื่องกัน ส่วนการตกแต่งภายในห้องต่าง ๆ ก็มีความคล้ายคลึงกัน คือ ใช้ปูนปั้นเป็นเส้นนูนตามกรอบประตูและช่องแสง

วังบางขุนพรหม

วังบางขุนพรหม

แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของการออกแบบสถาปัตยกรรมนี้ คือ บานประตูไม้แกะลายเส้นบนกึ่งกลางของลูกฟักไม้ ช่องแสงเหนือประตูปิดด้วยแผ่นไม้ฉลุลาย และฝ้าเพดานตกแต่งด้วยแผ่นไม้ฉลุลายและเน้นลวดลายด้วยการเขียนสีทอง พื้นภายในห้องต่าง ๆ เป็นพื้นไม้สักปูเข้าลิ้นและขัดมัน

ภายวังบางขุนพรหมประกอบด้วยห้องสำคัญ ๆ หลายห้อง แต่ห้องที่ถูกยกย่องว่าสวยงามที่สุดในวังนี้ ได้แก่ ห้องสีชมพู ซึ่งถูกทาเป็นสีชมพูอ่อนและประดับตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์ยุโรปสีชมพูเข้าชุดกันอย่างหรูหรา สวยงาม ดังนั้น ในอดีตจึงมีการใช้ห้องนี้เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญ

วังบางขุนพรหม

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ย้ายจากวังบางขุนพรหม เสด็จไปประทับอยู่ที่ตำหนักประเสบัน เกาะชวาประเทศอินโดนีเซีย จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ โดยระหว่างนั้นได้มีการใช้วังบางขุนพรหมเป็นที่ตั้งของกรมยุวชนทหาร สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และหน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2488 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เช่าวังบางขุนพรหมจากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการธนาคาร จากนั้นในปี พ.ศ. 2502 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำการจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของวังบางขุนพรหม โดยแลกกับบ้านมนังคศิลา ในราคา 39.185 ล้านบาท ก่อนจะมีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา เพื่อเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าชมวังบางขุนพรหมอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เงินตราของประเทศไทยนั่นเอง

สำหรับการจัดแสดงห้องสำคัญต่าง ๆ ภายในวังบางขุนพรหม มีรูปแบบที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป ดังนี้

วังบางขุนพรหม

ห้องเปิดโลกเงินตราไทย : จัดแสดงโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ อาทิ หม้อบ้านเชียง ลูกปัดดินเผาบ้านเชียง กำไลหิน ต่างหูหิน ขวานหิน และขวานสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนก่อนมีเงินตรา ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และมีการให้ข้อมูลเรื่องเงินตราโบราณในรูปแบบของแอนิเมชั่น รวมถึงการจัดแสดงเงินตราอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรใกล้เคียงที่มีหลักฐานว่ามีการนำมาใช้ในประเทศไทย เป็นต้น

ห้องธนบัตรไทย : จัดแสดงวิวัฒนาการการใช้เงินกระดาษในระบบเงินตราไทย ตั้งแต่การออกเป็นหมาย ใบพระราชทานเงินตรา อัฐกระดาษ บัตรธนาคาร และตั๋วเงินกระดาษ จนกลายมาเป็นธนบัตรที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้

ห้องธนบัตรต่างประเทศ : ชมวิดีทัศน์ให้ความรู้เรื่องธนบัตรจากทั่วโลก พร้อมจัดแสดงธนบัตรในบอร์ดกระจกที่ผู้ชมสามารถพลิกชมเองได้ทั้งสองด้าน โดยจัดแสดงธนบัตรในกลุ่มประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสมาชิก อาทิ กลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรม (G8) และกลุ่มธนาคารแห่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ห้องประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย : ผู้ชมจะได้ทราบประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2485 ถึงปัจจุบัน ผ่านสื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น Computer Kiosk 2D Animation และเกมสนุก ๆ อีกมากมาย โดยท้ายสุดของห้องนี้จัดทำเป็นห้องเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงประวัติและวัตถุที่ระลึกจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทุกท่านอีกด้วย

วังบางขุนพรหม

ห้องสีชมพู : ชมความงามของอดีตห้องท้องพระโรงสำหรับต้อนรับอาคันตุกะสำคัญของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ด้วยการตกแต่งทั้งห้องในโทนสีชมพู และมีความงดงามกว่าห้องอื่น ๆ ด้วยลวดลายปูนปั้นเดินลายทองทั้งที่ผนัง กรอบของช่องเปิด และฝ้าเพดาน

วังบางขุนพรหม

ห้องสีน้ำเงิน : เดิมทีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงตั้งพระทัยให้ห้องนี้เป็นห้องรับรองอาคันตุกะของหม่อมเจ้าประสงค์สม ชายา แต่ในปัจจุบันห้องนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งได้มีการพระราชทานแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2489

วังบางขุนพรหม

ห้องวิวัฒนไชยานุสรณ์ : ห้องนี้เคยใช้เป็นห้องบรรทมของหม่อมเจ้าประสงค์สม แต่เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้วังบางขุนพรหมเป็นสถานที่ทำการ ห้องนี้จึงกลายเป็นห้องทำงานของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพระองค์แรก ซึ่งได้แก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ผู้เป็นพระอนุชาของหม่อมเจ้าประสงค์สม จนกระทั่งถึงสมัยผู้ว่าการคนที่ 10 คือ นายนุกูล ประจวบเหมาะ

วังบางขุนพรหม

ห้องประชุมเล็ก : เดิมห้องนี้เคยเป็นห้องเก็บเครื่องดนตรี เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต โปรดดนตรีทั้งไทยและสากล โดยทรงนิพนธ์เพลงไว้ถึง 39 เพลง ซึ่งในเวลาต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้เป็นที่ประชุมผู้บริหาร โดยภายในห้องนี้มีรูปหล่อครึ่งตัวของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนที่ 7 ซึ่งอยู่ในตำแหน่งยาวนานกว่า 12 ปี จนบางครั้งห้องนี้ก็ถูกเรียกว่า ห้อง ดร.ป๋วย

สำหรับข้อมูลที่นำมาฝากกันในครั้งนี้เป็นเพียงแค่เรื่องราวบางส่วนของวังบางขุนพรหมเท่านั้น หากผู้ใดสนใจเข้าชมความงามของวังบางขุนพรหมพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เงินตราของไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2283 5286 และ 0 2283 6723 หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยปิดปรับปรุงชั่วคราว จะเริ่มเปิดให้เข้าชมในเดือนมิถุนายน 2557

รายละเอียดการเข้าชม: พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมเป็นรายบุคคล/หมู่คณะโดยไม่เก็บค่าเข้าชม ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร โดยวันจันทร์-วันอังคาร เปิดให้เข้าชมเป็นรายบุคคล (ไม่ต้องติดต่อล่วงหน้า) ส่วนวันพุธ-วันศุกร์ สำรองไว้สำหรับการขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้ โปรดโทรศัพท์สอบถามตารางการเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ เพื่อจองวัน/เวลาเข้าชม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามด้านล่าง หลังจากนั้นจึงทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมถึงผู้อำนวยการหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

สถานที่ตั้ง : พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2283-5286, 0-2283-6723, 0-2283-6152, 0-2356-7702 และ 0-2283-5265

โทรสาร : 0- 2283-6115 หรือทาง e-mail ที่ [email protected]

วังบางขุนพรหม

วิธีเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว : ใช้เส้นทางสะพานพระราม 8 มุ่งหน้าไปยังถนนสามเสน ก่อนเข้าทางประตูธนาคารแห่งประเทศไทย

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีราชเทวี ออกทางออกที่ 3 ต่อรถประจำทางสาย 99 หรือลงสถานีสะพานตากสิน ออกทางออกที่ 2 ต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร ไปขึ้นที่ท่าพระราม 8 จากนั้นเดินไปตามถนนวิสุทธิกษัตริย์

รีวิว :

[CR] ปิดเทอมพาเด็กๆไปเที่ยววังบางขุนพรหมกันไหมครับ? ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ชมด้วย ฟรี !

เยือน.. วังบางขุนพรหม ครั้งที่สอง ...
แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

,

คุณกำลังดู: เยือนวังบางขุนพรหม ชมความงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุนับ 100 ปี

หมวดหมู่: เที่ยวกรุงเทพ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด